REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Napojenie a spevnené plochy areálu - Rekonštrukcia spevnenej plochy“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20290361 | Kód: 9/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 9/ME/2022 projektová dokumentácia Príloha
2022\03\07
07.03.2022
 Príloha - 9/ME/2022 č. 5 Výkaz výmer Príloha
2022\03\07
07.03.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2022\03\07
07.03.2022
21.05.2024 20:57:51