„Napojenie a spevnené plochy areálu - Rekonštrukcia spevnenej plochy“

Zákazka s nízkou hodnotou | 9/ME/2022 | Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 92504, Tomášikovo

„Napojenie a spevnené plochy areálu - Rekonštrukcia spevnenej plochy“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20290361 | Kód: 9/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:02:16