REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Detské ihrisko“

Prieskum trhu |  ID: 17875969 | Kód: 64/ME/2020 /2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\10\31
31.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 64/ME/2020 /2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\31
31.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 64/ME/2020 /2 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\31
31.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 64/ME/2020 /2 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\31
31.10.2020
21.05.2024 21:07:39