REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Drevotriesková doska laminovaná a doplnkový materiál„

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 84198032 | Kód: 48/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu RD Ostatné dokumenty
2021\11\12
12.11.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\11\12
12.11.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\11\08
08.11.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\11\08
08.11.2021
 Súťažné podklady - 48/ME/2021 Súťažné podklady
2021\10\08
08.10.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 48/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\10\08
08.10.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 48/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\10\08
08.10.2021
22.05.2024 04:00:54