REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Stravovanie dôchodcov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 65237402 | Kód: 42/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 36183-MSS Výzva na uzavretie zmluvy
2021\09\15
15.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36183-MSS neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\15
15.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36183-MSS neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\15
15.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 36183-MSS prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\15
15.09.2021
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\09\13
13.09.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 36183-MSS Žiadosť o vysvetlenie
2021\09\07
07.09.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\08\31
31.08.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 42/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\07\27
27.07.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 42/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\07\26
26.07.2021
 Súťažné podklady - 42/ME/2021 Súťažné podklady
2021\07\26
26.07.2021
22.05.2024 04:55:59