REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Alkoholické a nealkoholické nápoje“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56310161 | Kód: 47/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\10\27
27.10.2020
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\10\27
27.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 47/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\27
27.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 47/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\27
27.10.2020
21.05.2024 22:19:00