REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Oprava plochej strechy s hydroizolačnou technológiou“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86174171 | Kód: 71/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\12\04
04.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 71/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\04
04.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 71/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\04
04.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 71/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\04
04.12.2020
 Technická dokumentácia Príloha
2020\11\18
18.11.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\11\18
18.11.2020
21.05.2024 22:57:51