„Oprava plochej strechy s hydroizolačnou technológiou“

Zákazka s nízkou hodnotou | 71/ME/2020 | Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Brnenské námestie 16,, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

„Oprava plochej strechy s hydroizolačnou technológiou“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 86174171 | Kód: 71/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 13:28:12