REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 60903295 | Kód: 48/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\09\19
19.09.2020
 Vysvetlenie - 48/ME/2020 Vysvetlenie
2020\08\28
28.08.2020
 Doplnenie, vysvetlenie trávnik Vysvetlenie
2020\08\28
28.08.2020
 Oprava položky č. 60 vo Výkaze výmer Vysvetlenie
2020\08\24
24.08.2020
 Vysvetlenie - 48/ME/2020 Vysvetlenie
2020\08\24
24.08.2020
 Technická dokumentácia Príloha
2020\08\19
19.08.2020
 Výkaz výmer Príloha
2020\08\19
19.08.2020
22.05.2024 03:51:21