REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“

Prieskum trhu |  ID: 76874078 | Kód: 62/ME/2020 /2

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 62/ME/2020 /2 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\19
19.11.2020
22.05.2024 03:16:29