REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 44689527 | Kód: 48/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - mrazené INMEDIA Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\14
14.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - mrazené prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\14
14.04.2024
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 chlieb Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 konzer Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 mäso Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 mlieko Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 48/ME/2023 potraviny Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprijal konzervované Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 prijal konzervované Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprijal hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 prijal hydinu Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 potraviny uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\17
17.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprial chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 uspel chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neuspel mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 mäso, neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 uspel mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\16
16.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\06
06.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 48/ME/2023 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\06
06.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\06
06.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\06
06.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\06
06.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\06
06.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\06
06.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\06
06.12.2023
 Zápisnica z otvárania - 48/ME/2023 Zápisnica z otvárania
2023\12\02
02.12.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 48/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\12\02
02.12.2023
 Vysvetlenie - 48/ME/2023 Vysvetlenie
2023\11\14
14.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 8 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 5 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 4 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 3 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 2 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 č. 1 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 Príloha
2023\11\06
06.11.2023
 Príloha - 48/ME/2023 Príloha
2023\11\04
04.11.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 48/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\11\04
04.11.2023
 Súťažné podklady - 48/ME/2023 Súťažné podklady
2023\11\04
04.11.2023
22.05.2024 04:06:30