REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 63928098 | Kód: 21/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\19
19.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\19
19.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\19
19.06.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 22869-WYP Žiadosť o vysvetlenie
2022\06\11
11.06.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\05\29
29.05.2022
 PD č. 4 Vysvetlenie
2022\05\12
12.05.2022
 PD č. 3 Vysvetlenie
2022\05\12
12.05.2022
 PD č.2 Vysvetlenie
2022\05\12
12.05.2022
 PD č. 1 Vysvetlenie
2022\05\12
12.05.2022
 Vysvetlenie - 21/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\11
11.05.2022
 Vysvetlenie - 21/ME/2022 Vysvetlenie
2022\05\03
03.05.2022
 Projektová dokumentácia č. 7 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 7 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 6 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 5 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 4 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 21/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\04\29
29.04.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\04\29
29.04.2022
 Súťažné podklady - 21/ME/2022 Súťažné podklady
2022\04\29
29.04.2022
21.05.2024 22:18:28