REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií v meste Revúca“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98606599 | Kód: 46/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - 46/ME/2021 Ostatné dokumenty
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 46/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 46/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 46/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\20
20.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 46/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\20
20.08.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\08\18
18.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 11 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 10 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 8 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 8 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 7 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 6 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 5 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 4 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Projektová dokumentácia Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Príloha č. 5.2 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Príloha č. 5.1 Príloha
2021\08\05
05.08.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\08\05
05.08.2021
21.05.2024 22:58:07