„Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií v meste Revúca“

Zákazka s nízkou hodnotou | 46/ME/2021 | REFAM s.r.o., Staničná, 924 01, Galanta
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

„Rekonštrukcia a modernizácia komunikácií v meste Revúca“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 98606599 | Kód: 46/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 06:23:38