REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre Základnú školu s materskou školou, Jarná, Poprad

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 92764943 | Kód: 5/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 vajcia Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 základné potraviny Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 základné potraviny Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 5/ME/2023 základné potraviny Výzva na uzavretie zmluvy
2023\03\14
14.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\14
14.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 vajcia 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\14
14.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 vajcia prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\14
14.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\14
14.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal kozervované Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal konzervované Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal konzer.potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal základné potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 prijal základné potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2023 uspel základné potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\03\13
13.03.2023
 Vysvetlenie - 5/ME/2023 Vysvetlenie
2023\02\22
22.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 oprava ovocie a zelenina Príloha
2023\02\21
21.02.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\02\09
09.02.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 vajcia Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 vajcia Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mrazené Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mrazené Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mrazené Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 ovocie Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 ovocie Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mlieko Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mlieko Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mlieko Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 konzervované Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 konzervované Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mäso Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mäso Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 mäso Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 Základné potraviny Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 Základné potraviny Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 Základné potraviny Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 chlieb Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 chlieb Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Príloha - 5/ME/2023 chlieb Príloha
2023\02\09
09.02.2023
 Súťažné podklady - 5/ME/2023 Súťažné podklady
2023\02\09
09.02.2023
21.05.2024 21:43:07