Základné potraviny pre Základnú školu s materskou školou, Jarná, Poprad

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 5/ME/2023 | Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad, Jarná ulica 3168/13, 05801, Poprad
Uzavretie zmluvy

Základné potraviny pre Základnú školu s materskou školou, Jarná, Poprad

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 92764943 | Kód: 5/ME/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 04:26:25