REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Výstava v exteriéri „(SKHU/1601/1.1/229)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52753284 | Kód: 2/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk - 2/ME/2021 Súťažné podklady
2021\01\17
17.01.2021
22.05.2024 03:17:13