REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zimná a letná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 76005716 | Kód: 57/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\23
23.10.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 57/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\10\23
23.10.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 57/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\10\23
23.10.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 57/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\10\23
23.10.2022
 Žiadosť o vysvetlenie Ostatné dokumenty
2022\10\13
13.10.2022
 Zápisnica z otvárania Ostatné dokumenty
2022\10\09
09.10.2022
 Zoznam a výmera komunikácii Príloha
2022\09\19
19.09.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Príloha
2022\09\19
19.09.2022
 Súťažné podklady - 57/ME/2022 Súťažné podklady
2022\09\19
19.09.2022
22.05.2024 03:25:25