REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 61172469 | Kód: 56/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\12\09
09.12.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\11\16
16.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 č. 8 Vysvetlenie
2022\11\10
10.11.2022
 Príloha - 56/ME/2022 č. 7 Príloha
2022\11\08
08.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 č. 7 Vysvetlenie
2022\11\08
08.11.2022
 Príloha - 56/ME/2022 č, 6 Príloha
2022\11\04
04.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 č. 6 Vysvetlenie
2022\11\04
04.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 č. 5 Vysvetlenie
2022\11\03
03.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 č, 4 oprava príloha Vysvetlenie
2022\11\03
03.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 príloha č. 4 oprava Vysvetlenie
2022\11\03
03.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 č. 4 Vysvetlenie
2022\11\03
03.11.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 Vysvetlenie
2022\11\02
02.11.2022
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2022\10\17
17.10.2022
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2022\10\14
14.10.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\27
27.09.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\26
26.09.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\26
26.09.2022
 Zmluva o dielo aktuálna Ostatné dokumenty
2022\09\25
25.09.2022
 Súťažné podklady - 56/ME/2022 aktuálne doplnené Súťažné podklady
2022\09\25
25.09.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 č. 2 Vysvetlenie
2022\09\25
25.09.2022
 Vysvetlenie - 56/ME/2022 Vysvetlenie
2022\09\19
19.09.2022
 Projektová dokumenzácia FOTOV Príloha
2022\09\14
14.09.2022
 Zmluva na stavebné práce Príloha
2022\09\14
14.09.2022
 Súťažné podklady - 56/ME/2022 Súťažné podklady
2022\09\14
14.09.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 56/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\09\14
14.09.2022
 Celková situácia Príloha
2022\09\14
14.09.2022
 Projektová dokumentácia elektroin Príloha
2022\09\14
14.09.2022
 Projektová dokumentácia strojnotech. Príloha
2022\09\14
14.09.2022
 Súhrnná správa Príloha
2022\09\14
14.09.2022
 Projektová dokumentácia potrubie Príloha
2022\09\14
14.09.2022
 Projektová dokumentácia stavebná časť Príloha
2022\09\14
14.09.2022
22.05.2024 03:47:07