REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„ Základné potraviny pre "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 50432442 | Kód: 59/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\11\08
08.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\08
08.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\08
08.11.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy chlieb Ostatné dokumenty
2022\11\08
08.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\08
08.11.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mäso Ostatné dokumenty
2022\11\08
08.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\08
08.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\08
08.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\08
08.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\08
08.11.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\31
31.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\31
31.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\31
31.10.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\30
30.10.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\30
30.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\30
30.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\30
30.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\30
30.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\30
30.10.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2022 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\10\30
30.10.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 59/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\10\30
30.10.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 59/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\10\30
30.10.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 59/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\10\30
30.10.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 59/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\10\30
30.10.2022
 Zápisnica z otvárania - 59/ME/2022 Zápisnica z otvárania
2022\10\30
30.10.2022
 Vysvetlenie - 59/ME/2022 doplnenie RD č. 5 Vysvetlenie
2022\10\17
17.10.2022
 Príloha - 59/ME/2022 Príloha
2022\09\30
30.09.2022
 Príloha - 59/ME/2022 Príloha
2022\09\30
30.09.2022
 Príloha - 59/ME/2022 Príloha
2022\09\30
30.09.2022
 Príloha - 59/ME/2022 Príloha
2022\09\30
30.09.2022
 Príloha - 59/ME/2022 Príloha
2022\09\30
30.09.2022
 Príloha - 59/ME/2022 Príloha
2022\09\30
30.09.2022
 Súťažné podklady - 59/ME/2022 Súťažné podklady
2022\09\30
30.09.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 59/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\09\30
30.09.2022
21.05.2024 22:03:00