„ Základné potraviny pre "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 59/ME/2022 | „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, Olichov 601/1, 95187, Volkovce
Vyhodnocovanie ponúk

„ Základné potraviny pre "SVETLO", Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 50432442 | Kód: 59/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

20.06.2024 02:18:24