REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 34714815 | Kód: 49/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2020neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2020 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\14
14.09.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 49/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\09\14
14.09.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\09\11
11.09.2020
 Príloha - 49/ME/2020 Príloha
2020\08\21
21.08.2020
 Súťažné podklady - 49/ME/2020 Súťažné podklady
2020\08\21
21.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 49/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\08\21
21.08.2020
22.05.2024 03:44:38