REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 38928404 | Kód: 53/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka) Príloha
2020\08\29
29.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 53/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\29
29.08.2020
21.05.2024 22:08:21