"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru

Prieskum trhu pre určenie PHZ | 53/ME/2020 | Obec Veľké Úľany, Hlavná 578/9, 92522, Veľké Úľany
Vyhodnocovanie ponúk

"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka výpočtovej techniky a softvéru

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 38928404 | Kód: 53/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 05:33:37