REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre „VINIČKY" ZSS Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 24813386 | Kód: 25/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\29
29.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\29
29.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\29
29.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\29
29.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\29
29.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 prijal vajcia Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\29
29.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\29
29.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprial mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\29
29.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\29
29.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 hydina Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\22
22.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\22
22.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 hrubý tovar Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\22
22.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 chlieb Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\22
22.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 mäso Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\22
22.07.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 25/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\07\22
22.07.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 25/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\07\21
21.07.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 25/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neptojal hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 hydina prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neuspel ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neuspel mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neuspel mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 mrazené prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\21
21.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 hrubý tovar neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal hrubý tovar Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 hrubý tovar prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 chlieb prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 25/ME/2023 prijal mňso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\20
20.07.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2023\07\20
20.07.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 25/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\07\19
19.07.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 25/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\07\19
19.07.2023
 Príloha - 25/ME/2023 Príloha
2023\06\28
28.06.2023
 Príloha - 25/ME/2023 Príloha
2023\06\28
28.06.2023
 Príloha - 25/ME/2023 Príloha
2023\06\20
20.06.2023
 Príloha - 25/ME/2023 Príloha
2023\06\16
16.06.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 25/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\06\16
16.06.2023
 Súťažné podklady - 25/ME/2023 Súťažné podklady
2023\06\16
16.06.2023
22.05.2024 03:57:40