REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia domu smútku v Mojmírovciach“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 16830479 | Kód: 63/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 63/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\27
27.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 63/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\27
27.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 63/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\27
27.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 63/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\27
27.11.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 63/ME/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\10\31
31.10.2020
 Projektová dokumentácia Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 Zadanie Príloha
2020\10\07
07.10.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\10\07
07.10.2020
22.05.2024 03:42:09