REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„ Základné potraviny pre "SVETLO",Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 18779300 | Kód: 46/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 46/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2024\04\18
18.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - hrubý tovar Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2024\04\18
18.04.2024
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 nepriaô môieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 beprikal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 46/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 METRO Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neprijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 mäso neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neprial mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neúspešný mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\12\03
03.12.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 46/ME/2023 ovocie Výzva na uzavretie zmluvy
2023\11\27
27.11.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 46/ME/2023 hrubý tovar Výzva na uzavretie zmluvy
2023\11\27
27.11.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 46/ME/2023 mrazené Výzva na uzavretie zmluvy
2023\11\27
27.11.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 46/ME/2023 chlieb Výzva na uzavretie zmluvy
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 hrubý tovar neprijal 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neprial hrubý tovar Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 prijal hrubý tovar Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neúspešný 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neúspešný Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 mrazené výrobky Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 nepriajal ovocie 3 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neprijal ovocie 2 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neprijal ovocie 1 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 ovocie, zelenina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 46/ME/2023 chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\11\27
27.11.2023
 Zápisnica z otvárania - 46/ME/2023 Zápisnica z otvárania
2023\11\26
26.11.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 46/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\11\24
24.11.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 46/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\11\24
24.11.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 46/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\11\24
24.11.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 46/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\11\24
24.11.2023
 Rámcové dohody Príloha
2023\10\26
26.10.2023
 Príloha - 46/ME/2023 Príloha
2023\10\26
26.10.2023
 Súťažné podklady - 46/ME/2023 Súťažné podklady
2023\10\26
26.10.2023
 Súťažné podklady - 46/ME/2023 Súťažné podklady
2023\10\26
26.10.2023
21.05.2024 22:44:08