„ Základné potraviny pre "SVETLO",Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 46/ME/2023 | „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov, Olichov 601/1, 95187, Volkovce
Uzavretie zmluvy

„ Základné potraviny pre "SVETLO",Zariadenie sociálnych služieb Olichov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 18779300 | Kód: 46/ME/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

20.06.2024 02:30:13