REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka elektrickej energie pre obec Dedina Mládeže“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 84992786 | Kód: 70/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 70/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\02
02.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 70/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\02
02.12.2020
 Vysvetlenie - 70/ME/2020 Vysvetlenie
2020\11\16
16.11.2020
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2020\11\16
16.11.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\11\04
04.11.2020
22.05.2024 05:04:46