REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mesta Kolárovo formou stravných poukážok a stravovacích kariet “

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68095110 | Kód: 47/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\08\28
28.08.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\08\28
28.08.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 47/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\08\28
28.08.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 47/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\08\28
28.08.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 47/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\08\28
28.08.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 47/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\08\28
28.08.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 47/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\08\28
28.08.2022
 Súťažné podklady - 47/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\15
15.08.2022
 Vysvetlenie - 47/ME/2022 Vysvetlenie
2022\08\15
15.08.2022
 Súťažné podklady - 47/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\11
11.08.2022
22.05.2024 03:35:24