REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Chlieb a pečivo“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49896536 | Kód: 77/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\01\04
04.01.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 77/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\01\04
04.01.2022
 Príloha - 77/ME/2021 Príloha
2021\12\13
13.12.2021
 Príloha - 77/ME/2021 Príloha
2021\12\12
12.12.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\12\12
12.12.2021
21.05.2024 22:46:04