REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 10979443 | Kód: 01/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 01/ME/2023 Výzva na uzavretie zmluvy
2023\06\14
14.06.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 01/ME/2023 neúspešný Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\10
10.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 01/ME/2023 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\10
10.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 01/ME/2023 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\10
10.05.2023
 Žiadosť k splneniu podmienok účasti Ostatné dokumenty
2023\05\01
01.05.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - 01/ME/2023 Žiadosť o vysvetlenie
2023\04\18
18.04.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2023\04\18
18.04.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 9 Vysvetlenie
2023\04\11
11.04.2023
 Ostatné dokumenty - 01/ME/2023 Ostatné dokumenty
2023\04\04
04.04.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 Predĺženie lehot na predkladaie poúk Vysvetlenie
2023\03\31
31.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 8 Vysvetlenie
2023\03\28
28.03.2023
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 01/ME/2023 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2023\03\27
27.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 7 Vysvetlenie
2023\03\24
24.03.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 2 doplnené Príloha
2023\03\23
23.03.2023
 Zmluva o dielo doplnené Príloha
2023\03\23
23.03.2023
 Súťažné podklady - 01/ME/2023 Doplnené Súťažné podklady
2023\03\23
23.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 6 Vysvetlenie
2023\03\22
22.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 5 Vysvetlenie
2023\03\22
22.03.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 2 k vysvetleniu č. 4 Príloha
2023\03\21
21.03.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č.1 k vysvetleniu č. 4 Príloha
2023\03\21
21.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 4 Vysvetlenie
2023\03\21
21.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 3 Vysvetlenie
2023\03\19
19.03.2023
 Projektová dokumentácia SO02 Prepojovacie potrubia Ostatné dokumenty
2023\03\17
17.03.2023
 Projektová dokumentácia SO01 ČOV stavebná časť Ostatné dokumenty
2023\03\17
17.03.2023
 Projektová dokumentácia PS02 ČOV elektroinštalácia Ostatné dokumenty
2023\03\17
17.03.2023
 Projektová dokumentácia súbor PS01 ČOV strojnotech. zariadeie Ostatné dokumenty
2023\03\17
17.03.2023
 Projektová dokumentácia v súboroch A,B súhrnná správa Ostatné dokumenty
2023\03\17
17.03.2023
 Príloha - 01/ME/2023 projektová dokumentácia Príloha
2023\03\10
10.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 č. 2 Vysvetlenie
2023\03\10
10.03.2023
 Vysvetlenie - 01/ME/2023 Vysvetlenie
2023\03\05
05.03.2023
 Príloha - 01/ME/2023 Stavebné povolenie Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 Výkaz výmer Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 Projektová dokumentácia Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 8 Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 7 Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 6 Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 5 Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 3 Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 2 Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Príloha - 01/ME/2023 č. 1 Príloha
2023\02\28
28.02.2023
 Súťažné podklady - 01/ME/2023 Súťažné podklady
2023\02\28
28.02.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 01/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\02\28
28.02.2023
21.05.2024 22:45:27