„Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 01/ME/2023 | Združenie obcí kanalizácia Orechová Potôň - Vieska - Michal na Ostrove, Obecný úrad Orechová Potôň 281, 93002, Orechová Potôň
Uzavretie zmluvy

„Dobudovanie kanalizačného systému Orechová Potôň pre aglomerácie Orechová Potôň, Michal na Ostrove a Vieska“ „ČOV Orechová Potôň“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 10979443 | Kód: 01/ME/2023

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 04:00:06