REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 75316869 | Kód: 53/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\10\19
19.10.2021
 Splnenie podmienok účasti doklady a dokumenty Ostatné dokumenty
2021\10\17
17.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2021 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 53/ME/2021prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\14
14.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 53/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\10\08
08.10.2021
 Osobná obhliadka staveniska Ostatné dokumenty
2021\09\30
30.09.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\09\30
30.09.2021
 predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2021\09\22
22.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 53/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\08\27
27.08.2021
 Zadanie Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha - 53/ME/2021 Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha - 53/ME/2021 Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Súťažné podklady - 53/ME/2021 Súťažné podklady
2021\08\27
27.08.2021
21.05.2024 21:58:16