„Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 53/ME/2021 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

„Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 75316869 | Kód: 53/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 18:48:28