REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Základné potraviny“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73415211 | Kód: 75/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\12\28
28.12.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 75/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\12\28
28.12.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 75/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\12\25
25.12.2021
 Príloha - 75/ME/2021 Príloha
2021\12\13
13.12.2021
 Súťažné podklady - 75/ME/2021 Súťažné podklady
2021\12\12
12.12.2021
 Príloha - 75/ME/2021 Základné potraviny Príloha
2021\12\12
12.12.2021
22.05.2024 03:33:27