REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Mlieko a mliečne výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 89050842 | Kód: 89/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\01\10
10.01.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 89/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\01\10
10.01.2023
 Príloha - 89/ME/2022 Príloha
2022\12\23
23.12.2022
 Súťažné podklady - 89/ME/2022 Súťažné podklady
2022\12\23
23.12.2022
22.05.2024 03:58:12