REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 44616993 | Kód: 8/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 8/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 8/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 8/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 8/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\12
12.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 8/ME/2021uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\12
12.06.2021
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\05\28
28.05.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 8/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\05\19
19.05.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\05\13
13.05.2021
 Ostatné dokumenty - 8/ME/2021 Ostatné dokumenty
2021\05\06
06.05.2021
 Vysvetlenie - 8/ME/2021 Vysvetlenie
2021\05\05
05.05.2021
 Vysvetlenie - 8/ME/2021 Vysvetlenie
2021\05\05
05.05.2021
 Vysvetlenie - 8/ME/2021 2 Vysvetlenie
2021\04\27
27.04.2021
 Projektová dokumentácia č. 4 Ostatné dokumenty
2021\04\22
22.04.2021
 Projektová dokumentácia č. 3 Ostatné dokumenty
2021\04\22
22.04.2021
 Projektová dokumentácia č. 2 Ostatné dokumenty
2021\04\22
22.04.2021
 Projektová dokumentácia č. 1 Ostatné dokumenty
2021\04\22
22.04.2021
 Príloha - 8/ME/2021 č. 2 Príloha
2021\04\20
20.04.2021
 Príloha - 8/ME/2021 č. 1 Príloha
2021\04\20
20.04.2021
 Vysvetlenie - 8/ME/2021 č. 1 Vysvetlenie
2021\04\20
20.04.2021
 Technická správa Ostatné dokumenty
2021\04\08
08.04.2021
 Zadanie Ostatné dokumenty
2021\04\08
08.04.2021
 Technická dokumentácia Ostatné dokumenty
2021\04\08
08.04.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2021\04\08
08.04.2021
 Súťažné podklady - 8/ME/2021 Súťažné podklady
2021\04\08
08.04.2021
22.05.2024 05:00:02