REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 12374925 | Kód: 66/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\11\28
28.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 66/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\28
28.11.2022
 Súťažné podklady - 66/ME/2022 Súťažné podklady
2022\10\31
31.10.2022
22.05.2024 05:06:01