„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 66/ME/2022 | SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Betliarska cesta 18, 04801, Rožňava
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka zemného plynu a elektrickej energie pre SUBSIDIUM - špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 12374925 | Kód: 66/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 05:16:17