REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 62642634 | Kód: 13/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\01
01.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 13/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\01
01.06.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\05\31
31.05.2021
 Súťažné podklady - 13/ME/2021 Súťažné podklady
2021\04\29
29.04.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 13/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\04\29
29.04.2021
21.05.2024 21:28:36