„Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 13/ME/2021 | Okresný súd, Skuteckého 28, 97559, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

„Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 62642634 | Kód: 13/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 14:21:18