REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 10522450 | Kód: 7/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\11\01
01.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\01
01.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\01
01.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\01
01.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\01
01.11.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2020 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\11\01
01.11.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\10\26
26.10.2020
 Vysvetlenie - 7/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\20
20.10.2020
 Príloha - 7/ME/2020 Príloha
2020\10\16
16.10.2020
 Príloha - 7/ME/2020 Príloha
2020\10\16
16.10.2020
 Vysvetlenie - 7/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\16
16.10.2020
 Vysvetlenie - 7/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\13
13.10.2020
 Vysvetlenie - 7/ME/2020 Vysvetlenie
2020\10\12
12.10.2020
 Doplnenie a vysvetlenie SP Ostatné dokumenty
2020\10\06
06.10.2020
 Technická dokumentácia Príloha
2020\09\25
25.09.2020
 Zadanie Príloha
2020\09\25
25.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 7/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\09\25
25.09.2020
 Súťažné podklady - 7/ME/2020 Súťažné podklady
2020\09\25
25.09.2020
22.05.2024 03:12:54