REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„ Učebné pomôcky“ Operačný program Ľudské zdroje

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40533312 | Kód: 62/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\11\17
17.11.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 62/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\11\17
17.11.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 62/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\11\17
17.11.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 62/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\11\17
17.11.2021
 Príloha - 62/ME/2021 Príloha
2021\10\28
28.10.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\10\28
28.10.2021
22.05.2024 04:06:57