REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa- Knižný fond“

Prieskum trhu |  ID: 64969443 | Kód: 17/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\06\03
03.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 17/ME/2021neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\03
03.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 17/ME/2021 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\03
03.06.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 17/ME/2021 prija Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\03
03.06.2021
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\05\24
24.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 17/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\24
24.05.2021
22.05.2024 04:34:13