REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Mlieko a mliečne výrobky“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83402875 | Kód: 85/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu RD Ostatné dokumenty
2021\02\09
09.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 85/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\09
09.02.2021
 Príloha - 85/ME/2020 Príloha
2021\01\09
09.01.2021
 Súťažné podklady - 85/ME/2020 Súťažné podklady
2021\01\09
09.01.2021
22.05.2024 03:59:16