REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie stratégie IoT pre Smart plán mesta Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 56088577 | Kód: 13/Dunajská Streda

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 13/Dunajská Streda Príloha
2020\11\16
16.11.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\11\16
16.11.2020
21.05.2024 21:23:10