REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m. č. Revúčka na obdobie 2021 -2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 35357716 | Kód: 54/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\10\31
31.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 44277-WYS neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\31
31.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 44277-WYS prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\10\31
31.10.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 44277-WYS Žiadosť o vysvetlenie
2021\10\24
24.10.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\10\23
23.10.2021
 Súťažné podklady - 54/ME/2021 Súťažné podklady
2021\09\29
29.09.2021
22.05.2024 03:38:30