REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre ,,CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 14033746 | Kód: 65/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\13
13.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2022 prijal mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\13
13.12.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 65/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\12\03
03.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy ovocie Ostatné dokumenty
2022\12\03
03.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy tuhé Ostatné dokumenty
2022\12\03
03.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy hydina Ostatné dokumenty
2022\12\03
03.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy chlieb Ostatné dokumenty
2022\12\03
03.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2022 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\03
03.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2022 prijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\03
03.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2022 prijal tuhé Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\03
03.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2022 hydina prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\03
03.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2022 neprial chlieb Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\03
03.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 65/ME/2022 chlieb prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\03
03.12.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\11\24
24.11.2022
 Vysvetlenie - 65/ME/2022 Vysvetlenie
2022\11\21
21.11.2022
 Príloha - 65/ME/2022 č. 5 Príloha
2022\10\31
31.10.2022
 Príloha - 65/ME/2022 č.4 Príloha
2022\10\31
31.10.2022
 Príloha - 65/ME/2022 č. 3 Príloha
2022\10\31
31.10.2022
 Príloha - 65/ME/2022 č. 2 Príloha
2022\10\31
31.10.2022
 Príloha - 65/ME/2022 č.1 Príloha
2022\10\31
31.10.2022
 Súťažné podklady - 65/ME/2022 Súťažné podklady
2022\10\31
31.10.2022
22.05.2024 03:34:07