REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka elektrickej energie pre mesto Kolárovo“

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 66749048 | Kód: 78/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 78/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\11\22
22.11.2022
 Príloha - 78/ME/2022 č. 6 Príloha
2022\11\22
22.11.2022
 Súťažné podklady - 78/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\22
22.11.2022
21.05.2024 20:51:59